Home > Office Profile > Organization

Office Profile

Organization

 • Registered Foreign Attorney
 • Associate
 • Counselor
 • Partner
Kobe Office (Head Office / Hyogo Bar Association member)
 • Managing Partner, Yoshihiro Uetani
 • Managing Partner, Takao Kinoshita
 • Managing Partner, Satoru Kohdera
 • Takahisa Fukumoto
 • Noritaka Ono
 • Eiji Yoshida
 • Zhiming Mai
 • Shohei Tezuka
 • Yoko Imai
 • Nobuhiro Kotou
 • Shinya Yoshida
 • Seiichi Nishikawa
 • Hirotaka Nakura
 • Kengo Hashiba
 • Yasutomo Wakiyama
 • Takafumi Mise
 • Registered Foreign Attorney, Peter Cassidy
Tokyo Office (Tokyo Bar Association member)
 • Yousuke Tanaka
 • Masayuki Kinoshita
 • Kazuhiro Watanabe
 • Takashi Aihara
 • Kazuya Yamashita
Imabari Office (Ehime Bar Association member)
 • Makoto Matsumiya
 • Takuya Murao
 • Tatsuya Sasaki
Go to top of page